Tilgjengelig studietid

  Hørselshemmede i høyere utdanningSkrive- og tegnspråktolking

Tolking eller skrivetolking kan utgjøre en viktig del av tilretteleggingen. Ved tolking omgjøres det som kommuniseres muntlig til visuelt språk (tegnspråktegn eller tekst). Skrivetolking innebærer at tolken simultantekster det som sies. Teksten vises normalt på en skjerm som den hørselshemmede kan se. Skrivetolkingen fungerer ofte som et godt supplement for sterkt hørselshemmede som primært baserer seg på talespråklig kommunikasjon.

Døve benytter seg ofte av tegnspråktolk når de skal ha tilgang til kommunikasjon som baserer seg på talespråk. Tegnspråktolking innebærer at tolken simultantolker det som sies, og står plassert slik at de oversatte tegnene er tilgjengelig for den døve.

Det er viktig at studiestedet viser fleksibilitet overfor hørselshemmede som har behov fro tolking. Det er spesielt viktig at det tas hensyn til tolkingen i undervisningen, blant annet ved at foreleser snakker tydelig og i et avpasset tempo. Ved skrivetolking er det også viktig med en god dialog om plasseringen av skjerm og tekst.

NAVs nettsider finner du mer informasjon om tolk og tolkehjelp