Tilgjengelig studietid

  Hørselshemmede i høyere utdanningTeknikk

God bruk av teknisk utstyr er ofte avgjørende for tilrettelegging for hørselshemmede studenter. Det kan skilles mellom hjelpemidler, som er personlige, og teknisk utstyr som er installert på studiestedet. For eksempel bruker mange hørselshemmede studenter høreapparater, og de er avhengig av tale- og lydforsterkningssystemer (teleslynge) på studiestedet for å få tilgang til lyden fra for eksempel en foreleser som snakker.

Det viktigste tekniske utstyret

Høyttaler og mikrofon kan for noen hørselshemmede være tilstrekkelig lydforsterkning.

Teleslynge består av en forsterker, som kan kobles til en mikrofon, og en slynge (ledning som monteres fast i rommet). Teleslynge benyttes sammen med høreapparat med telespole. Lydsignalet overføres via et magnetisk felt, og lyden går direkte til høreapparatet og kan justeres med høreapparatets volumknapp.

Skrankeslynge er en teleslynge som er montert i en skranke.

IR-anlegg kan være et alternativ til teleslynge, spesielt i lokaler hvor det er mye elektromagnetiske forstyrrelser, for eksempel fra elektriske gitarer eller lysstoffrør. IR-anlegg kan også være et alternativ der flere saler ligger tett inntil hverandre, og hvor det er fare for at flere teleslyngeanlegg kan slå over i hverandre. IR-anlegg brukes ofte med hodetelefoner og kan derfor brukes av de som ikke bruker høreapparat med telespole.

FM-utstyr Et FM-utstyr er basert på en sender med mikrofon, og en mottaker som kan kobles til et høreapparat. Selve signalet blir sendt blir sendt via radiobølger. Det egner seg godt i situasjoner hvor høreapparat alene ikke gir optimale lytteforhold.

PC-slynge er en form for guideslynge som det er mulig å koble til egen PC. Dette lydforsterkningssystemet kan være til stor hjelp for hørselshemmede som studerer gjennom fjernundervisning og eller bruker f.eks Skype som en del av undervisningen.

Sample image, aligned left

Sample image, aligned left

Sample image, aligned left