Tilgjengelig studietid

  Hørselshemmede i høyere utdanningSamarbeid for god læring

For mange hørselshemmede studenter er overgangen til høyere utdanning utgjøre en utfordring. Tidligere i opplæringsløpet får man gjerne oppfølging fra støttetjenester som PPT og Statped, som er vant med å tilrettelegge for hørselshemmede. I høyere utdanning er man mer overlatt til seg selv. Da kan det være nyttig at du som skal ta i mot hørselshemmede studenter kjenner til de ulike aktørene som ofte må samhandle for å få på plass den nødvendige tilretteleggingen.

Viktige aktører for tilrettelegging for hørselshemmede studenter:

  • Teknisk avdeling ved universitet eller høgskolen
  • Akustiker
  • Audioingeniør
  • NAVs hjelpemiddelsentral
  • Tolketjenesten
  • Lærere og forelesere