Tilgjengelig studietid

  Hørselshemmede i høyere utdanningPedagogikk

Hørselshemmede studenter, skal på linje med alle andre studenter, tilegne seg kunnskap og ferdigheter i studietiden. Dette stiller bestemte krav til deg som er lærer eller foreleser. I undervisning av hørselshemmede studenter er det spesielt viktig å være bevisst på følgende:

  • Stå vendt mot studentene når du snakker. Dette gjør det ikke bare lettere å høre hva du sier, men også se hva du sier. For mange hørselshemmede gir munnavlesning og kroppsspråk avgjørende informasjon.
  • Bruk visuell formidling, som tavle eller prosjektor, dette kan gi nyttig tilleggsinformasjon for den hørselshemmede studentene.
  • Del ut forelesningsnotater på forhånd, dette vil fungere som tekststøtte for hørselshemmede og gjør det lettere å følge tråden i undervisningen.
  • Vis hensyn til eventuell tolk, dette gjør du best ved å avpasse taletempoet og ved å snakke tydelig.
  • Sørg for at det er nok lys, sånn at både munnavlesning og lesning av kroppsspråk er lett.
  • Sørg for at de tekniske hjelpemidlene fungerer og bruk dem uoppfordret.

På nettsiden godlydiskolen.no finner du en film om pedagogikk for hørselshemmede. Filmen er utarbeidet for grunnskolen, men mye av det samme gjelder i høyere utdanning.