Tilgjengelig studietid

  Hørselshemmede i høyere utdanningLenker


Hørselshemmedes landsforbunds ungdom (HLFU) - www.hlfu.no

Universell-Nasjonal pådriver i høyere utdanning - www.universell.no

Vilblino-studievalg og videregående opplæring - www.vilbli.no

Utdanning-en felles portal for karriere og utdanning - www.utdanning.no

Lånekassen-statens lånekasse for utdanning - www.lanekassen.no

God lyd i skolen-fem filmer om tilrettelegging for hørselshemmede - www.godlydiskolen.no

NAV-Arbeids- og velferdsetaten - www.nav.no

Studievalg-Norges største studie- og skoleoversikt - www.studievalg.no

Briskeby skole og kompetansesenter AS - www.bby.no

Jobbressurs-jobbportal for mennesker med neddsatt funksjonsevne - www.jobbressurs.no

Unge funksjonshemmede - www.ungefunksjonshemmede.no