Tilgjengelig studietid

  Hørselshemmede i høyere utdanningHørsel og hørselshemmede

Hørsel eller hørselssansen er vår evne til å oppfatte og tolke lyd. I en studiesituasjon foregår mye av kommunikasjonen og informasjonsutvekslingen muntlig, og hørselssansen brukes dermed nesten kontinuerlig. Deltakelse i muntlig kommunikasjon kan være en utfordring for hørselshemmede, disse studentene vil derfor ha behov for tilrettelegging.

Hørselshemmede studenter er ikke en ensartet gruppe, men omfatter personer med ulike hørselsproblemer. Den største gruppen har et hørselstap, men det finnes også dem som har øresus (Tinnitus) eller er overfølsomme for lyd. Hørselshemmede betegnes gjerne som tunghørte når de ved hjelp av høreapparat eller hørselstekniske hjelpemidler kan oppfatte andres tale, og kan kontrollere egen stemme og dermed utvikle talespråk.

Tre utfordringer følger spesielt av hørselshemming:

  • Kommunikativ utfordring, fordi det blir vanskeligere å oppfatte tale
  • Praktisk utfordring, fordi det blir vanskeligere å høre lydsignaler (f.eks brannvarslere)
  • Psykososiale utfordring, sosial deltakelse blir vanskeligere når man ikke hører alt like lett

Felles for utfordringene er at de ofte kan løses med enkle grep, men dette forutsetter at studiestedet legger til rette for disse studentene.