Tilgjengelig studietid

  Hørselshemmede i høyere utdanningGod lyd og akustikk

Akustikk og gode lydforhold er viktig for god taletydelighet, og en forutsetning for at høreapparater skal virke. Det finnes mange praktiske ting som kan gjøres for å forbedre akustikken i et klasserom eller auditorium. Enkelte tiltak kan også gjennomføres uten de helt store kostnadene.

Briskeby skole og kompetansesenter har utarbeidet en egen veileder om støy i skole- og studiemiljøer . Veilederen inneholder mange praktiske tips og er et godt utgangspunkt for deg som skal tilrettelegge lydmiljøet for hørselshemmede.

På nettsiden godlydiskolen.no finnes det en egen film om akustikk og gode lydforhold. Filmen er i utgangspunktet laget for grunnskolen, men det meste som vises i filmen gjelder også i høyere utdanning.

Noen gode tips for bedre akustikk i læringsmiljøet:

  • Bedre lydsignalet (God stemme, god artikulasjon, jevnt lydnivå)
  • Reduser bakgrunnsstøyen (Lydisolerende vinduer og støydempede gulv, vegger og tak, gulvteppe)
  • Reduser etterklangstiden (Bruk lydabsorberende materialer for å dekke til lydreflekterende vegg og takflater)
  • Benytt tekniske hjelpemidler (Mikrofon og høyttaler, tale- og lytteforsterkningssystemer)

Sample image, aligned left

Sample image, aligned left