Tilgjengelig studietid

  Hørselshemmede i høyere utdanningLær mer om hørselshemmede og tilrettelegging!

For hørselshemmede studenter er god tilrettelegging en forutsetning for vellykkede studier. God tilrettelegging innebærer ofte en kombinasjon av tiltak som omfatter akustikk, kommunikasjon, pedagogikk, teknikk og ikke minst godt samarbeid mellom ulike aktører.

Sample image, aligned middle

Hørselshemmedes Landsforbunds Ungdom (HLFU) står bak nettstedet tilgjengeligstudietid.no. HLFU er en organisasjon for ungdom med ulike former for hørselshemminger. Vi hører til Hørselshemmedes Landsforbund, men er en selvstendig organisasjon.